Welcome to the Indonesia Tourism Forum, Where You Can Find Any Information About Indonesia.

Conversation Between Javaindo and nhidongthoit

1 Visitor Messages

 1. Một vị khch hỏi người bn v nh ht: cay de trong
  Vở kịch sẽ ko di bao lu? cach bao quan buoi duoc lau
  Ty!...C khi 2 tiếng, đi lc một tiếng... Nhưng thường chỉ độ 30 pht. cach chon buoi dien
  Ti chưa hiểu? ky thuat giam canh
  ... Chng ti cứ diễn đến lc khch về hết th thi. ky thuat ghep buoi dien
  Nng : Anh c muốn hn em khng? mua cy bưởi diễn ở đu
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
2011