Welcome to the Indonesia Tourism Forum, Where You Can Find Any Information About Indonesia.

Conversation Between cccynthia and nhidongthoit

2 Visitor Messages

 1. Chỉ cần ta mi lun bưởi diễn h nội nh Mọi kh khan cũng chỉ l bn bưởi diễn ch V tri tim ta l mua giống bưởi diễn ở đu u* Tnh yu cứ thế đ Giống cam canh gốc y
 2. thầy gio gọi H: bưởi diễn ngon
  Em hy chỉ đu l chu Mỹ? bn bưởi
  Thưa thầy, đy ạ! – H chỉ trn bản đ. mua giống cy bưởi diễn ở đu
  Tốt lắm! No, thế by giờ tr Bi hy ni cho thầy biết ai đ c cng tm ra chu Mỹ? cch ghp cy bưởi
  Thưa thầy, bạn H. kỹ thuật chiết cnh
  h h h h cch trồng v chăm sc bưởi diễn
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2
2011