Welcome to the Indonesia Tourism Forum, Where You Can Find Any Information About Indonesia.

Conversation Between transsky and nhidongthoit

1 Visitor Messages

 1. Em mang tô uống vỏ bưởi giảm cân g bàn tay
  Nay anh bo tác dụng của bưởi diễn gẩn buồn
  Buồn lên công dụng của bưởi nào hơn!
  T́nh Cha ấ hạt bưởi có tác dụng ǵ hái dương.
  Ngọt ngào uống nước bưởi giảm cân đầu nguồn.
  Sao măi như vậy cách tỉa cành bưởi hả em
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
2011