Welcome to the Indonesia Tourism Forum, Where You Can Find Any Information About Indonesia.

Conversation Between villager and nhidongthoit

1 Visitor Messages

 1. Nhiều đm giảm cn bằng nước vỏ bưởi h thắm su
  Nhớ thương vỏ bưởi lm đẹp da ai tm về,
  Ln mi xi giảm cn bằng bưởi trong 1 tuần tuyệt vời
  Để rồi buồ bưởi diễn giống oi cn đ,
  v nghe hơ buoi dien o dau nh vừa mơ.
  anh nhớ em cch ghp mắt cy rất rất nhiều
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
2011