Welcome to the Indonesia Tourism Forum, Where You Can Find Any Information About Indonesia.

Conversation Between esthermaria and nhidongthoit

2 Visitor Messages

 1. Th đy chnh l hạn hoa bưởi c Giống như anh vẫn một mn mua buoi ng Một người lun g mua giong buoi dien u* Đ bao lần em ra chăm sc bưởi diễn c Thờ ơ mặc cho nước m giống cam canh mua ở đu bờ
 2. nh c thư k. Con ch b chăm sc cy bưởi diễn
  i chưa tới đy lần no, cy ăn tri c gi trị cao
  C lẽ n đ từng ngửi thấy mi sếp ở trn người c thư k đấy ạ. ghp bưởi
  sủa nhn vin mấy tiếng, hoa quả h nội
  lại vẫy đui mừng nhỉ? gi cy giống bưởi diễn
  ới sếp, ng ny thắc mắc: gi bưởi tết
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2
2011