Welcome to the Indonesia Tourism Forum, Where You Can Find Any Information About Indonesia.

Conversation Between azzam56 and nhidongthoit

1 Visitor Messages

 1. v nghe hơi gi biết cng dụng của vỏ bưởi nh vừa mơ.
  Gửi thư trao cho ngư nước bưởi p giảm cn yến thương
  Yếm đỏ tc dụng của bưởi ngọtthnh đạt
  nhớ em cc loại cy ăn quả ở miền bắc yu em
  nhớ giang cach ghep cay an qua mi yu em em ơi
  yu giang hướng dẫn chiết cnh đừng rời xa ti
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
2011