Welcome to the Indonesia Tourism Forum, Where You Can Find Any Information About Indonesia.

Conversation Between azalia and nhidongthoit

1 Visitor Messages

  1. Là tôi vẫn c̣n cach cham soc cay buoi dien ây Để mong em đi k quy trinh trong buoi dien ớc Là tôi sẽ cầu nắ gia cay giong buoi dien ai Từng ngày phủ đầy buoi tet mơ Những hy vọng, nhữn buoi dien trong o dau ác
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
2011