Welcome to the Indonesia Tourism Forum, Where You Can Find Any Information About Indonesia.

Conversation Between exoventura and nhidongthoit

2 Visitor Messages

 1. Chorus: cham soc buoi dien s: Không ngừng ở b mua bưởi diễn ở đâu au Bên ai có phải không c̣n mua cây giống bưởi diễn ở đâu ? Khi yêu ai cũng mong người kia Cây cam canh ời xa ḿnh
 2. Một người đi đường hỏi ông ăn xin: "Sao ông lại đi ăn xin?". bưởi diễn hà nội
  Để tôi lấy tiền uống rượu. Mua bưởi
  Vậy sao ông lại uống rượu? mua cây giống bưởi diễn ở đâu
  Để tôi có đủ dũng khí đi ăn xin. trồng cây bưởi diễn
  rồi quay sang vẫy đuôi với sếp, ông này thắc mắc: cách trồng cây bưởi diễn
  Để mẹ đi ...từ từ đă anh.. khắc phục t́nh trạng bưởi diễn không ra hoa
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2
2011