Welcome to the Indonesia Tourism Forum, Where You Can Find Any Information About Indonesia.

Conversation Between d'blitz and nhidongthoit

2 Visitor Messages

 1. Đến đy, hy đến để giống bưởi diễn ng Biết c đơn sẽ như thế n bn bưởi o D rằng em đ bi mua giống cy bưởi diễn ở đu ồi My heart, i know cam canh ng
 2. Một anh chng nọ được bạn b rủ đi nhậu nhưng v Bưởi diễn lởm
  Đến muộn! Phạt! Phạt nặng! cch bảo quản bưởi diễn
  rồi cứ thế cốc phạt thứ hai, thứ ba,... lin tiếp được rt ra. cy dễ trồng
  qu đn đỏ liền bị cảnh st giao thng chặn lại: Anh bị phạt! quy trnh trồng bưởi diễn
  Lại phạt ! Thi th chơi tới bến, rt đi! kỹ thuật ghp cy ăn quả
  chng bạn đ đồng thanh h: tri cy h nội
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2
2011