Welcome to the Indonesia Tourism Forum, Where You Can Find Any Information About Indonesia.

Conversation Between wevervogel and cotdencaoap

1 Visitor Messages

  1. Tuy nhiên, trong đèn chiếu sáng công viên những năm đèn cao áp gần đây, chúng ta nắp hố ga bằng gang đă được chứng kiến sự ra đời cột đèn công viên của nhiều công ty vừa làm được đèn cao áp 250w việc tốt vừa thu được lợi nhuận và trong quá tŕnh đó đă khiến thương hiệu của ḿnh trở nên khác biệt so với đối thủ cạnh tranh.
    Ngày càng có nhiều doanh nhân nắp gang hố ga từ khắp nơi trên thế giới đến gặp tôi để tŕnh bày ư tưởng vể những công ty như vậy.Nhiều doanh nghiệp bán cột đèn chiếu sáng cột đèn đường phố không chỉ v́ lợi nhuận mà họ c̣n làm v́ uy tín về sau.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
2011