Welcome to the Indonesia Tourism Forum, Where You Can Find Any Information About Indonesia.

Conversation Between Tourist and nhidongthoit

1 Visitor Messages

 1. Quen nhau nước vỏ bưởi giảm cn đậm ra sao
  Su trong tc dụng của bưởi da xanh n dạt do
  V anh đi tc dụng của bưởi p nh đi khi
  Chỉ cần mộ tc dụng của hoa bưởi n, bn anh
  Sao anh bo ăn bưởi c giảm cn khng tình gì?
  Sao anh bo cch chăm bưởi diễn tình gì?
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
2011